Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie
wydania decyzji umarzającej postępowanie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do
recyklingu” w Kaletach

Obwieszczenie M.6220.11.2016 z dn.17.07.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:11:55.
Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:11:55
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót