Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24
lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia do organów
właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie budynku usługowego”
na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57,
położonych przy ul. Starowiejskiej 13 w
miejscowości Miasteczko Śląskie.

Obwieszczenie z dn. 24.07.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:08:29.
Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:08:29
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót