Decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z
dnia 16 lipca 2020 r. o umorzeniu w całości
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu” w Kaletach, przy
ul. Fabrycznej 2a, na działkach nr 2326/100,
2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97,
1975,97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 i 437/97.

DECYZJA M.6220.11.2016 z 16.07.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:38:41 | Data modyfikacji: 2020-07-24 12:04:55.
Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:38:41
Data modyfikacji: 2020-07-24 12:04:55
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót