Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 8
lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanej inwestycji polegającej na
„Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu
w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w
Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr
ewid. 2326/100.”

OBIESZCZENIE WSIRG.6220.3.2.2020.TG.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:20:27.
Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:20:27
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót