Klauzula informacyjna dla obsługi BIP

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety.


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kalety.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające zarządzające BIP, podmioty przetwarzające zapewniające hosting BIP.


5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.


6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:09:33.
Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:09:33
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót