Ogłoszenie

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze miasta, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.


W/w wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, biuro nr 10, najpóźniej do dnia 12 maja 2014 roku (druki wniosków znajdują się w tut. Urzędzie).


Również w terminie do dnia 12 maja 2014 roku wyborcy niepełnosprawni powinni zgłosić Burmistrzowi Miasta zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a.


Burmistrz Miasta Kalety (-) Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:08:12.

Zobacz:
 2014 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:08:12
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót