Ogłoszenie

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyborcy przebywający czasowo na obszarze miasta (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.


W/w wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, biuro nr 10, najpóźniej do dnia 20 maja 2014 roku (druki wniosków znajdują się w tut. Urzędzie).


Burmistrz Miasta Kalety (-) Klaudiusz Kandzia


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:06:44 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:07:20.

Zobacz:
 2014 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:06:44
Data modyfikacji: 2014-05-07 13:07:20
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót