Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Kalety (część działki nr 91/17 ha)
2019-03-05 12:27:30
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabryczne  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2019-03-05 09:10:38
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy nr 2, o powierzchni użytkowej 18,80 m2,  p  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-25 12:19:13
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2019-02-22 13:37:07
  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej
2019-02-18 09:25:01
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej, stano  ...więcej

Informacje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2019-01-31 09:32:08
  ...więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2019 r.
2019-01-18 11:06:25
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2019 roku
2019-01-16 11:35:05
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 353
2018-12-19 11:20:41
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 352
2018-12-12 14:37:12
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) „Przepisy wprowadzające us  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 7 grudnia 2018 r. sygn. WSiRG.6220.3.8.2018.TG w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu zakładu odlewnictwa ciśnieniowego w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich 4 przez spółkę Odlewy Precyzyjne Sp. z o.o. Sp. K.”, realizowane na działkach nr 95/22 i 193/22
2018-12-07 13:07:54
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019
2018-12-07 10:47:15
  Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wniosku o dofinansowanie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach
2018-12-05 13:03:54
OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ściek&o  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 9 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kalety-Zachód”
2018-11-09 09:10:41
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 9 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kalety-Wschód”
2018-11-09 09:08:17
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 31 października 2018 r. sygn. WSiRG.6220.1.18.2017.2018.TG w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 30 października 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2” metodą odkrywkową na działce 209/13 położonej w Kaletach, k.m.1 Drutarnia, obręb Kalety
2018-10-31 15:04:22
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2018-10-26 11:00:07
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 351
2018-10-23 13:56:45
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2018-10-16 09:20:11
Burmistrz MIasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego naje  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządania lasów stanowiących własność osób fizycznych
2018-09-21 09:35:26
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 355
poprzednie     następne