Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu
wykazu nieruchomości, obejmującego
nieruchomość nr 526/64, położoną przy ul. ks.
Rogowskiego w Kaletach, stanowiącą własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
Kalety, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu
nieograniczonego.Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość nr 526/64, położoną przy ul. ks. Rogowskiego w Kaletach, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


 


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r.


 

WYKAZ 0050.100.2020.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.100.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:47:45 | Data modyfikacji: 2020-10-13 11:43:49.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:47:45
Data modyfikacji: 2020-10-13 11:43:49
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót