Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny
przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.

Burmistrz Miasta Kalety

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

WYKAZ 0050.80.2020.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.80.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:37:48 | Data modyfikacji: 2020-08-04 10:38:32.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:37:48
Data modyfikacji: 2020-08-04 10:38:32
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót