Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 19
czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do
produkcji siarczanu cynku” planowanego do
realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych
173/22, 234/22, 236/22, 267/22 w miejscowości
Kalety

Obwieszczenie o wszczęsciu postepowania G.K.6220.6.2.2020 z dn. 19.06.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:41:26.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:41:26
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót