Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 355

 


O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 355.


W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 15 maja 2020 roku do dnia 16 czerwca 2020 roku.


 


Kalety, dnia 15 maja 2020 roku

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:28:05 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:29:12.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:28:05
Data modyfikacji: 2020-05-15 13:29:12
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót