Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do
najmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu
pisemnego nieograniczonego.
Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 53,06 m2, położony na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, przeznaczony do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.


 


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.


 


 

Wykaz do zarządzenia 0050.32.2020.pdf

Zarządzenie 0050.32.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:17:12 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:18:36.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:17:12
Data modyfikacji: 2020-03-24 14:18:36
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót