OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o
planowanych terminach polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY


o planowanych terminach polowań zbiorowych


Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kalety informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych na terenie gminy w następujących terminach i miejscach:


- w dniu 21.02.2020 r.


- w godzinach od 7.00 do 16.00


- na terenie obwodu łowieckiego nr 71 tj. Kalety, Zielona.


Jednocześnie informujemy, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia planowanego polowania zbiorowego, może zgłosić do Burmistrza Miasta Kalety sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalety, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kalety.


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:46:16.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:46:16
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót