Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 354

O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 354.


W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 27 listopada 2019 roku do dnia 28 grudnia 2019 roku.


Kalety, dnia 26 listopada 2019 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:12:52.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:12:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót