Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020

 Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 8 do 15 listopada 2019 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.pl Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Program wspolpracy 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-08 10:35:22.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2019-11-08 10:35:22
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót