Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

 


Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.


Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 7 do 13 grudnia 2018 r.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.plWarunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji

 PROJEKT programu wspolpracy 2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:47:15 | Data modyfikacji: 2018-12-07 10:49:31.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:47:15
Data modyfikacji: 2018-12-07 10:49:31
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót