Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wniosku o
dofinansowanie pn. Poprawa efektywności
energetycznej poprzez budowę instalacji
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych
w Kaletach

OGŁOSZENIE


Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach.


Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT , którego przedmiotem będzie budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach.


Konsultacje trwać będą w okresie od 5 grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.


raport konsultacji 5-17122018 PV MP MOS PSP ZSiP.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:03:54.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:03:54
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót