Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach
2020-11-16 11:17:26
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-10-28 14:49:51
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odna  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Kaletach-Drutarni”
2020-10-21 14:20:21
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-10-15 14:30:52
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odna  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 2”
2020-09-03 10:44:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 1”
2020-09-03 10:41:34
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”
2020-06-10 09:37:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania
2020-06-03 11:27:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”
2020-05-29 10:38:15
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY"
2020-05-27 12:48:25
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety”
2020-05-26 12:32:28
  Projekt współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"
2020-05-25 09:48:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg gminnych, ulice: Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego i Chopina w Kaletach"
2020-03-23 14:39:03
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9.
2020-02-14 12:34:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY – ul. Zapolskiej i ul. Słoneczna”
2020-02-12 14:53:02
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2020 r.”
2020-01-29 14:09:43
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – II etap"
2020-01-27 13:00:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – II etap”
2020-01-24 09:19:23
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – II etap"
2020-01-21 13:38:57
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KALETY"
2019-12-19 15:17:33
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 227
poprzednie     następne