Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w
ramach realizacji projektu: „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez budowę
instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych
w Kaletach”


 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.10.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:30:52 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:32:34.
Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:30:52
Data modyfikacji: 2020-10-15 14:32:34
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót