Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: „Poprawę efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie
miasta Kalety”


 


Projekt współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 26.05.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:32:28 | Data modyfikacji: 2020-05-26 12:36:51.
Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:32:28
Data modyfikacji: 2020-05-26 12:36:51
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót