Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: „Remonty cząstkowe dróg oraz
infrastruktury towarzyszącej w granicach
administracyjnych miasta Kalety w 2020 r.”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.01.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:09:43.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:09:43
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót