Ogłoszenie o zamówieniu na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Kaletach-Drutarni”
2020-10-02 08:57:06
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą pandemię. Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/DtUTg2aMtQ0      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-09-07 20:48:17
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawi  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatu pamiątkowego w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020
2020-09-02 14:06:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w części dotyczącej domków letniskowych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim"
2020-08-28 10:03:20
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą pandemię. Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 10 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/YyWXd817-3c W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomi  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 2”
2020-08-17 16:50:03
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 1”
2020-08-17 16:47:08
  ...więcej

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2020-08-17 14:46:21
  ...więcej

Zapytanie cenowe na dostawę i uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania służącego do monitoringu pracy sieci wodociągowej (trzy studnie wodomierzowe) na terenie miasta Kalety
2020-07-31 11:47:29
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach”
2020-07-31 09:17:22
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 10 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/uZ6DffSsIqQ  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2020-07-10 13:37:55
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. ks. Rogowskiego do granicy działki nr 1284/133
2020-06-30 11:15:21
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 10 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/ImZ9qapFn_g    ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości
2020-05-29 10:44:13
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w Kaletach w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+
2020-05-28 12:35:27
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.    ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”
2020-05-21 14:30:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania
2020-05-11 13:00:28
Link do transmisji z otwarcia ofert:https://youtu.be/jH0FrzOyB-M  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”
2020-05-08 12:34:09
Link do transmisji z otwarcia ofert: https://youtu.be/T1E59biw04g  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach projektu zdalna szkoła
2020-05-07 12:06:02
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2020-05-06 14:18:19
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety”
2020-04-30 11:45:54
  Projekt współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach projektu zdalna szkoła
2020-04-08 11:35:34
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 326
poprzednie     następne