Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowę instalacji
fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez
budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek
oświatowych w Kaletach”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

 

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą pandemię.
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 10 min przed terminem otwarcia):

https://youtu.be/09cKnYtZ09E

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510212614-N-2020 z dnia 28.10.2020 r..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.10.2020 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert w dn. 02.10.2020 r..pdf

Pytania i odpowiedzi 9 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 8 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 7 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Zmiana SIWZ z 22.09.2020 - zmiana terminu otwarcia i składania ofert [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540182468-N-2020 z dn. 22.09.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi 6 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 5 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 4 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 3 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 2 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

Ogłoszenie nr 582249-N-2020 z dn. 07.09.2020 r..pdf

SIWZ- Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ.pdf

Zał. nr 1 - formularz ofertowy [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 2 - oświadczenie [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 3 - oświadczenie [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 5 - wykaz zrealizowanych robót [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 6 - wykaz osób [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].docx

Zał. nr 7 dokumentacja [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].zip

Zał. nr 8 - projekt umowy [Budowa instalacji fotowoltaicznej MOŚ].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-09-07 20:48:17 | Data modyfikacji: 2020-10-02 10:00:28.
Data wprowadzenia: 2020-09-07 20:48:17
Data modyfikacji: 2020-10-02 10:00:28
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót